Duyurular

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Fakültemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında işyeri Eğitimi yapacak öğrencilerin isim listesi ve işyeri eğitimi yapacağı firma adının 03 Eylül 2019 tarihine kadar (kesin liste) Dekanlığımıza bildirilmesi ve ekte gönderilen duyuruda belirtilen belgelerin 05 Eylül -19 Eylül 2019 tarihleri arasında Fakültemiz İşyeri Eğitimi Birimine teslim edilerek öğrencilerin SGK belgelerini almaları için söz konusu duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır
Doç. Dr. Alper BÜYÜKKARAGÖZ
Dekan Yardımcısı

 

 

İŞYERİ EĞİTİMİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Fakültemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında İşyeri Eğitimi yapacak öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeleri 05 Eylül – 19 Eylül 2019 tarihleri arasında Fakültemiz İşyeri Eğitimi birimine (A Blok 1. Kat)  teslim etmeleri ve SGK belgelerini mutlaka almaları gerekmektedir.
İşyeri Eğitimi İçin İstenilen Belgeler
1-İşyeri Uygulaması Kabul Formu (FORM 1) tüm imzalar tamamlattırılarak (3 Adet) bir nüshası ilgili bölüm başkanlığına, bir nüshası ilgili firmaya, bir nüshası işyeri eğitimi birimine teslim edilecek. (Aselsan'da işyeri Eğitimi yapacak olan öğrenciler sadece bölüm başkanlığına imzalattıracak. 2 adet düzenleyecek teslim etmek ve imza için Aselsan'a gitmeyecek.)
2-Sözleşme (FORM 8) (2 Adet)  (Aselsan'da işyeri Eğitimi yapacak olan öğrenciler sadece bölüm başkanlığına imzalattıracak. 2 adet düzenleyecek teslim etmek ve imza için Aselsan'a gitmeyecek.)
3-Taahhütname (FORM 2) (1 Adet sadece işyeri eğitimi birimine teslim edilecek)
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet sadece işyeri eğitimi birimine teslim edilecek)
5-Müstehaklık Belgesi (1 Adet sadece işyeri eğitimi birimine teslim edilecek) (e-devletten alınabilir. e-devletten alamayanlar sgk dan almak zorundadırlar.)
6-Öğrencinin kendi adına ait Halkbankası IBAN numarası. (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin altına yazılabilir.  Öğrencinin yemek kartı hesabına bağlı IBAN olabilir.) Sadece işyeri eğitimi birimine teslim edilecek) Örnek: TR **** **** **** **** **** ****
*19 Eylül 2019 tarihinden sonra teslim edilen belgeler SGK işlemleri yapılamayacağından kabul edilmeyecektir.
*Kabul Formu (FORM 1) Sözleşme (FORM 8 ) ve taahhütname (FORM 2) G.Ü Teknolojii Fakültesinin web Sayfasının İşyeri Eğitimi kısmında bulunmaktadır.
*İşyeri Uygulaması Kabul Formu (Form 1) ve Sözleşme (Form 8) mutlaka Bölüm Başkanlığına ve ilgili firmaya imzalattırılarak teslim edilecektir. Faks, fotokopi, belge üzerinde silinti ve değişiklik olmayacak şekilde kabul edilecektir. Sadece İşyeri Uygulaması Kabul formu resimli olması gerekmektedir.
*Öğrenciler söz konusu belgeleri belirtilen tarihler arasında bir yakını veya arkadaşı aracılığıyla teslim edebilir: (sorumluluk öğrenciye aittir.)
*İşyeri Eğitiminin zorunlu olduğunu isteyen firmalar için İşyeri Uygulaması Kabul Formu’nda (Form 1) işyeri eğitimi zorunlu olduğu yazmaktadır. Ayrıca belge istemeyiniz Form 1 yeterlidir.