Duyurular

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BMT-400 MEZUNİYET PROJESİ DERSİ SAVUNMA KOMİSYONLARI

  • BMT-400 MEZUNİYET PROJESİ dersi savunmaları, 4 komisyon tarafından aşağıda belirtilen takvime göre yapılacaktır.
  • 15 Haziran 2020 Tarihinde başlayacak final sınavları dönemi içerisinde Komisyonların belirleyeceği usullere göre uzaktan (Zoom, Team v.b.) yapılacaktır.
  • Mezuniyet Projesi savunmalarının yapılacağı gün ve saati komisyonlar kendileri belirleyecektir.
  • Komisyonlar her öğrenci için Mezuniyet Projesi Puanlama Tablosu ve Mezuniyet Projesi Değerlendirme Formunu doldurup imzalayarak ve elektronik ortamda Komisyon Başkanına gönderecektir. Komisyon başkanı ilgili evrakları, final dönemi sonuna kadar elektronik posta aracılığıyla Bölüm Başkanlığına teslim edecektir.
  • Mezuniyet Projesi dersini almış olan öğrenciler, kendi danışmanlarının bulunduğu komisyonlarda sunumlarını yapacaklarından, tezlerinde ilgili jüri üyelerinin isimlerini yazacaklardır.
  1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM
Üyeler:
Doç. Nursal ARICI
Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

  1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Recep DEMİRCİ
Üyeler : 
Doç. Dr. Doç. Dr. Aysun COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOÇAK 

  1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU
Üyeler : 
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. İsmail ATACAK
Dr. Öğr. Üyesi. Fecir DURAN

  1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: ProfDr. Necaattin BARIŞÇI

Üyeler : 
Doç. Dr. Aydın ÇETİN
Doç. Dr. Hüseyin POLAT