Duyurular

Değerli Öğrenciler.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında İşyeri Eğitimine gidecek Bölümümüz öğrencilerimiz için süreç aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.

Ön başvuruların alınması 

07-21 Ağustos 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında İşyeri Eğitimine gidecek Öğrencilerin ilanı

26 Ağustos 2020

03 Eylül 2020

Gerekli Evrakların Onaylanmak üzere Bölüm başkanlığına iletilmesi

10 Eylül 2020

24 Eylül 2020

İşyeri Eğitimi Belgelerinin Fakülte İşyeri Eğitimi Birimine iletilmesi

Fakülte Dekanlığınca Duyurulacaktır

Öğrencilerimizin https://forms.gle/uPbZp6APDmPdrEvF7 linkinde verilen G.Ü. Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İşyeri Eğitimi ön Başvuru Formu’nu en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar online olarak doldurmaları ve göndermeleri gerekmektedir.
Formu zamanında göndermeyen öğrencilerin daha sonraki başvuruları zaman kısıtı nedeniyle dikkate alınmayacaktır.
Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için Öğrencilerimizin takvime uygun hareket etmeleri ve bu konuda azami hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI