Duyurular

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BMT-400 MEZUNİYET PROJESİ DERSİ SAVUNMA KOMİSYONLARI

 • BMT-400 MEZUNİYET PROJESİ dersi savunmaları, 4 komisyon tarafından aşağıda belirtilen takvime göre yapılacaktır.
 • 25-29 Ocak 2021 Tarihleri arasında  (Final Sınavları 2.haftası dönemi içerisinde) Komisyonların belirleyeceği usullere göre uzaktan (Zoom, Team v.b.) yapılacaktır.
 • Mezuniyet Projesi savunmalarının yapılacağı gün ve saati komisyonlar kendileri belirleyecektir.
 • Komisyonlar her öğrenci için  Mezuniyet Projesi Değerlendirme Formunu doldurup imzalayarak ve elektronik ortamda Komisyon Başkanına gönderecektir. Komisyon başkanı ilgili evrakları, final dönemi sonuna kadar bir  CD içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim edecektir.
 • Mezuniyet Projesi dersini almış olan öğrenciler, kendi danışmanlarının bulunduğu komisyonlarda sunumlarını yapacaklarından, tezlerinde ilgili jüri üyelerinin isimlerini yazacaklardır.
 1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM
Üyeler:
Doç. Dr. Nursal ARICI
Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

 1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Recep DEMİRCİ
Üyeler : 
Prof.  Dr. Aysun COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOÇAK 

 1. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU
Üyeler : 
Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN
Doç. Dr. Fecir DURAN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. İsmail ATACAK

4. MEZUNİYET TEZİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı: ProfDr. Necaattin BARIŞÇI

Üyeler : 

Prof. Dr. Aydın ÇETİN
Doç. Dr. Hüseyin POLAT

------------

 

 
 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

BMT-400 MEZUNİYET  PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Sunum sırasında dikkate alınacak olan ölçütler

 

Zayıf

Orta

İyi

Çok İyi

Organizasyon

Organizasyon zayıf olduğu için dinleyiciler konuyu anlayamamakta; giriş yeterince geliştirilmemiş veya ilgisiz; sunumun geri kalanı ile bağlantı açık değil.

Bazı keskin geçişlerden dolayı sunumun anlaşılmasında zorluk var; bazı ana noktalar açık değil veya yeteri kadar vurgulanmamış.

Yeterli organizasyon; anlaşılır bir giriş bölümü; ana noktalar iyi ifade edilmiş; bazı geçişler biraz ani olsa da sunumun geri kalanı ile ilişkilendirme açık.

Harika organizasyon; sunumun geri kalanını destekleyecek bir yapı var; ana noktalar iyi açıklanmış ve gerekçelendirilmiş; neden sonuç ilişkileri çok açık.

Yansıların yapısı

Yansılar alelacele kes-yapıştırma ile hazırlanmış; birçok hata var; sunucu, bir sonraki adımda ne geleceğinden habersiz. Çok fazla metin var.

Yansılar sıkıcı; çok göze batan hatalar yok ama etkili bir yansı hazırlamak için çaba da harcanmamış.

Yansılar genellikle iyi hazırlanmış ve ana noktalar iyi aktarılıyor.

Yansılar çok yaratıcı; dikkatlice düşünülmüş ve sunumun önemli noktalarını ortaya çıkartan yansılar hazırlanmış; dinleyicilerin ilgisi kaybolmuyor.

Aktarım

Kelimeler yutuluyor; arka sıralarda oturanlar hiçbir şey duymuyor; ilgi dağıtan el-kol hareketleri

Düşük ses tonu, zaman zaman duyulmama; bazı ilgi dağıtan el-kol hareketleri, çoğunlukla anlaşılır bir dil kullanımı.

Temiz bir anlatım ve iyi bir ses tonu; genellikle etkili bir aktarım; çok nadir dikkat dağıtıcı el-kol hareketi; biraz monoton.

Doğal ve güvenli bir aktarım; mesajı sadece aktarmıyor, aynı zamanda zenginleştiriyor; mükemmel bir ses tonu ve konuşma hızı.

Dinleyicilerle ilişki

Çoğunlukla yansılardan veya notlardan okuma yapıyor; dinleyicilerle göz teması yok; dinleyicilerin tepkilerinin farkında değil.

Zaman zaman dinleyicilerle göz teması kuruyor ancak çoğunlukla yansıdan okuyor; dinleyicilerin yalnızca bir bölümü ile bir miktar iletişimi var; dinleyicilerin sorularına kısa cevaplar veriyor.

Genellikle dinleyicilerin tepkilerinin farkında; konuşurken ve soruları yanıtlarken göz temasını kaybetmiyor.

Sunum boyunca dinleyicilerin ilgisini koruyabiliyor; soru ve yorumlara göre sunum sırasında değişiklikler yapabiliyor; dinleyicilerin tepkilerini çok iyi algılıyor.

 

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

No

 

Adı, Soyadı

 

Yarıyılı

Güz     [  ]                  Bahar  [  ]

Mezuniyet Tezi Başlığı

 

  

MEZUNİYET PROJESİ JÜRİ ÜYELERİ

Danışman

 

1. Üye

 

2. Üye

 

3. Üye

 

 

MEZUNİYET PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

             Öğrenci Tez Sunumuna               Girdi                                     Girmedi 

 

                Tarih       :

               

Puanlama Kriterleri

 1. Teknik içerik (40/100
 2. Yazım düzeni (30/100)
 3. Tez sunumu (30/100)

 

TOPLAM PUAN=(a*0.4+b*0.3+c*0.3)

BAŞARI NOTU=

(1.Juri puanı + 2. Juri Puanı+3. Juri Puanı) /3

1. Danışman Puanı

2. Jüri Üyesi Puanı

3. Jüri Üyesi Puanı

 

 

 

 

 

Danışman                                         Üye                                      Üye                                    Üye         

 

 

Bu form Danışman tarafından düzenlenecektir.