Alper Altınay, Android Kötücül Yazılım Tespiti için kullanıcı destekli dinamik çözüm yaklaşımı, Yüksek Lisans Tez Savunması - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü