Duyurular

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İşyeri Eğitimi Dönem Sonu Sunum ve Değerlendirmeleri

Değerli Öğrenciler,

Salgın döneminde TKN-401 İşyeri Eğitimi dersinin işlenişi ile ilgili duyuru Bölüm Başkanlığının web sayfasında http://tf-bm.gazi.edu.tr/posts/view/title/bilgisayar-muhendisligi-bolumu-isyeri-egitimi-sureci-%2827.04.2020%29-244884 yapılmıştı.

Bu kapsamda Derse ait dönem sonu dosya teslimi, sunumlar ve raporların değerlendirmesinde aşağıdaki süreç izlenecektir.

  1. Dosya hazırlanması: Dosya içeriği Fakültemiz İşyeri Eğitimi http://tf.gazi.edu.tr/posts/view/title/isyeri-egitimi-ile-ilgili-yonerge-protokol-ve-formlar-32057?siteUri=tf  web sayfasında yer alan formları ve içeriğini (Form5 ve Form6) kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca “İşyeri Eğitimi Öğrenci Anketi” doldurularak raporun sonuna eklenecektir.

  2. Dosya Teslimi: Öğrenciler İşyeri Eğitimine başladıkları 10 Şubat 2020 tarihinden 07 Haziran 2020 tarihine kadar olan sürede iş yeri eğitimleri kapsamında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri bir dosya halinde hazırlayarak sorumlu öğretim üyelerine en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla ileteceklerdir.

  3. Belge Teslimi: 10 Şubat 2020 –’14 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen İşyeri Eğitimlerine ait “Form 4: Değerlendirme Formu” ve İşyeri Eğitimi Değerlendirme anketi, anılan tarihler arasında işyeri eğitiminin gerçekleştirildiği firma/kuruluş tarafından en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla sorumlu öğretim elamanına iletilecektir.

  4. Dönem sonu sunumları: İşyeri Eğitimi dönem sonu sunumları Dijital ortamda Google Meet üzerinden gerçekleştirilecektir. Her bir öğrenciye sunum için 15 dakika, soru cevap için 5 dakika olmak üzere toplamda en fazla 20 dakika zaman ayırılacaktır. Öğrencilerimizin sunumlarını buna göre hazırlamaları önemle rica olunur. Ayrıca Öğrencilerin bu doğrultuda gerekli hazırlıkları yaparak sunum tarihinden önce dersin sorumlu Öğretim üyesi ile iletişime geçmeleri ve varsa eksikliklerini gidermeleri gerekmektedir. Sunumlar aşağıdaki gün ve saatte gerçekleştirilecektir.

     

Tarih ve Zaman

17 Haziran 2020 Saat 13:00

 

Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Aydın ÇETİN
Doç. Dr. Nursal ARICI
Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

 
 
 

Öğrenci No

Adı Soyadı

 

151816040

Fatma Betül UZUN

 

151816071

Osman SARI

 

151816759

Özge GÜLERYÜZ

 

161816044

Mahmut ÜLKER

 

171816504

Coşkun KOCAGÖZ

 

161816072

Ebru Nur TETİK

 

161816032

Kübra GÜVEN

 

161816034

Kamuran KAYA

 

161816903

Abdullah SAĞIR

 

161816003

Hasan Tunahan AK

 

161816501

Emine BOZKINA

 

161816753

Mustafa Mert MISIRLI

 
 

 

Tarih ve Zaman

18 Haziran 2020 Saat 13:00

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Necaattin BARIŞÇI
Doç. Dr. Aydın ÇETİN
Doç. Dr. Hüseyin POLAT

 
 
 

Öğrenci No

Adı Soyadı

 

151816054

Muhammed Ali KAPKINER

 

161816066

Fatih YALLIÇ

 

151816067

Mahmut DAKHİL

 

161816069

Hasan Basri ILGIN

 

161816755

Aşkın ESEN

 

161816761

Şeyma ERTÜRK

 

161816026

Buket GENÇ

 

151816038

Onurhan TÜFEKÇİ

 

151816053

Utku GÜLSEVEN

 

151816501

Hüseyin ÇEVİK

 

161816016

İrem COŞKUN

 

161816763

Ömer Berk UZAN

 
 

Not: Sunumlar dijital ortamda Google Meet üzerinden ekran paylaşımı yapılmak suretiyle gerçekleştirileceğinden, öğrencilerin gerekli kamera ve mikrofon ayarlamalarını önceden yapmaları ve test etmeleri gerekmektedir.