Duyurular

Değerli Öğrenciler,

Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını nedeniyle iş yeri eğitiminize 3 hafta ara vermek zorunda kalınmış ve konu ile ilgili duyuru fakültemiz web sayfasında http://tf.gazi.edu.tr/posts/view/title/isyeri-egitimine-ara-verildi-243474 yapılmıştı.

Daha sonra Üniversitemizde Eğitim ve Öğretime uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesi kararı alınmış ancak, iş yeri eğitiminin ne şekilde devam edeceği konusu netleşmemişti. 

22 Nisan 2020 tarihinde Üniversitemiz akademilk takvimi güncellenerek" 2019--2020 Bahar yarıyılı Pandemi Süreci Akademik Takvimi" başlığıyla duyurulmuştur. 

Yine, 22 Nisan 2020 tarihinde Fakültemiz web sayfasında http://tf.gazi.edu.tr/posts/view/title/isyeri-egitimi-ogrencilerimizin-dikkatine-244272 iş yeri eğitiminiz ile ilgili duyuru yapılmıştır. 

Bu duyuru ile bağlantılı olarak,  Bölümüzde iş yeri eğitiimi aşağıdaki gibi sürdürülecektir. 

  • İş yeri Eğitimlerine Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi ile birlikte ve öğretim üyesinin yönlendirmeleri doğrultusunda Endüstriyel proje ve Ödev çalışma sunumları şeklinde dijital ortamda gerçekleştireceklerdir. 

  • Dijital ortam olarak,  proje ve ya ödevin niteliğine uygun olarak etkin online iletişim araçları (E-posta, whatsApp, Facetime, zoom, Skype, vb.) dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenerek İşyeri Eğitimi Komisyon Başkanlığına iletilecektir. 

  • Öğrenciler, dersin işyeri eğitimi uygulama usul ve esaslarıyla uyumlu bir şekilde Fakültemiz iş yeri eğitimi web sayfasında yer alan gerekli form ve raporları hazırlamakla yükümlü olacaklar, zaman cetveline uygun olarak hazırladıkları raporlarını dijital ortamda ileteceklerdir. 

  • Üniversitemiz yönetimince aksi bildirilmedikçe, İşyeri Eğitimi “2019-2020 Bahar yarıyılı Pandemi Süreci Akademik Takvimi”ne uygun olarak 07 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacaktır.

  • Derse ait dönem sonu dosya teslimi, sunumlar ve raporların değerlendirmesine dair güncel bilgiler Bölümümüz Web sayfasında ayrıca duyurulacaktır. 

  • İş yeri eğitimi ile ilgli olarak ivedilikle en kısa sürede dersin sorumlu öğretim üyesi ile iletişime geçerek hocanızla birlikte gerekli plan ve programlamaları yaparak iş yeri eğitiminize  devam etmeniz  gerekmektedir.

Sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dileklerimle.

Doç.Dr. Aydın Çetin

İş yeri Eğitimi Komisyonu Başkanı  

Phone: +90 312 202 8597

e-mail: acetin@gazi.edu.tr, aydincetin09@gmail.com