Doktora Yeterlik Esasları

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ) ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK ESASLARI

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Sınavının uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan aşağıdaki kurallar, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Doktora Yeterlilik Sınavı ile ilgili düzenlemelerine ilişkin uygulama esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır.

Genel Bilgiler

 • Doktora Yeterlik Sınavı’nın amacı, öğrencinin temel konularda doktora tez çalışması yapacak düzeyde bilgi derinliğine sahip olup olmadığını ve doktora seviyesinde araştırma yapabilme yeteneğini ve potansiyelini ölçmektedir.

 • Doktora Yeterlik Sınavı’na Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamış öğrenciler alınırlar.

 • Doktora Yeterlik Sınavı, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanmış olan Doktora Yeterlik Sınav Jürisi tarafından gerçekleştirilir.

Uygulama

 • Doktora Yeterlik Sınavı’nın Yazılı ve Sözlü kısımları aynı veya farklı günlerde yapılabilir.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınav, aşağıdaki ders içeriklerini kapsar.

 

Dersler 

Önerilen Kaynaklar

Veri Yapıları ve Algoritmalar

- Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Mark Allen Weiss, Prentice Hall.

- Olcay Taner Yıldız, C && Java ile Veri Yapılarına Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Bilgisayar Ağları

- Computer Networking, Tanenbaum, Andrew S.  David J. Wetherall.

- Bilgisayar Ağları ve Haberleşme, Rıfat Çölkesen, Bülent Örencik.

- Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon, Dr. Cebrail Taşkın.

İşletim Sistemleri

-Modern Operating Systems, Tanenbaum, Andrew S., Prentice-Hall

-Operating Systems, -William Stallings, Prentice

Sayısal Tasarım

- Digital Design, M. Morris Mano, Prentice-Hall.

Yazılım Mühendisliği

-Yazılım Mühendisliği (çeviri), Ian Sommerville, Nobel yayınları

-Object-Oriented Software Engineering using UML, patterns and Java, Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

-Connolly T, Begg C, Database Systems :A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Pearson.

-Yarımağan, Ü, Veritabanı Sistemleri, Akademi Kitabevi

Bilgisayar Mimarisi

-Nurettin Topaloğlu, "x86 Tabanlı Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili", Seçkin Yayınevi. Ankara.

-Computer Organization and Design, David A. Patterson, John L. Hennessy, Morgan-Kaufmann,

Nesne Yönelimli Programlama

-Java How to Program, Deitel & Deitel, Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel.

-Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu, M. Özbayoğlu, M. Erten, O. Ergin

Ayrık Matematik

-Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kenneth H. Rosen Çevirmenler: Ömer Akın, A. Murat Özbayoğlu, Palme yayınevi

-Theory and Problems of Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz, Marc Lars Lipson, Schaum’s Outline Series, Mcgraw-Hıll

Biçimsel Diller ve Otomatalar

-Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser, Thomson Press.

-Özdevinirler (Otomatalar) Kuramı ve Biçimsel Diller, Ünal Yarımağan , Akademi Yayıncılık.

Yazılı Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan öğrenciler Sözlü Sınava alınırlar.

SÖZLÜ SINAV:

Sözlü Sınav İki Aşamadan Oluşur: Öğrencinin doktora seviyesinde araştırma yapabilme ve bunu yazılı-sözlü sunabilme becerisini ölçme amacını taşır.

Sözlü Sınavının Birinci aşamasında; öğrencinin doktora yapacağı alanda danışmanıyla birlikte bir konu belirlemesi ve bu konuyla ilgili akademik ölçekte bir çalışma hazırlayıp sözlü olarak sunması gerekmektedir.

Bunun için hazırlanacak çalışmanın aşağıda belirtilen literatüre katkı türlerinden herhangi birine uygun olması ve çıktının Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergilerinin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekir.   

 • Literatür değerlendirmesi: Bu katkıyı seçen öğrencilerden seçtiği konuyla ilgili literatürü analiz ve sentezlemesi beklenir.

 • Özgün yöntem: Öğrencinin seçtiği konuyla ilgili özgün bir yöntem önererek sonuçlarını deneysel veya uygulamalı olarak sunması beklenir.

 • Karşılaştırma: Öğrenciden seçtiği konuyla ilgili iki veya daha fazla yöntemi teorik veya uygulamalı olarak karşılaştırması beklenir.

 • Durum çalışması: Öğrencinin seçtiği konuyla ilgili bilimsel bir yöntemi gerçek hayattaki bir probleme uygulaması ve sonuçlarını sunması beklenir.

 • Proje çalışması: Öğrencinin seçtiği konuyla ilgili bir proje çalışması hazırlayıp sunması beklenir.

Sözlü sınavın İkinci aşamasında; öğrencinin temel bilgisayar mühendisliği konuları ve doktora yapacağı alandaki bilgisini ölçmeye yönelik sözel sorular sorulur.

 • Sözlü Sınavın birinci ve ikinci aşamalarının toplam süresi en fazla 60 dakikadır.

 • Sözlü sınavın sonucunda öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verilir.