Elvan Duman , Gözetim Sistemleri İçin Normal Olmayan Davranışların Algılanması, Doktora Tezi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü