İÇ KONTROL PROGRAM ÇALIŞMA GRUBU

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. Necaattin BARIŞÇI

Program Danışma Kurulu Başkanı

Üye

Doç. Dr. Halil Murat ÜNVER

Program Danışma Kurulu Üyesi

Üye

Prof. Dr. Recep DEMİRCİ

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. Recep DEMİRCİ

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Risk Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Prof. Dr. Aysun COŞKUN

Risk Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Prof. Dr. Aydın ÇETİN

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu Üyesi

Üye

Doç. Dr. Hüseyin POLAT

Kalite Alt Çalışma Grubu Başkanı

Üye

Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

Kalite Alt Çalışma Grubu Üyesi

Program Danışma Kurulu

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Necaattin BARIŞÇI

Bölüm Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Halil Murat ÜNVER

Başka Ünv. Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Güven KÖSE

Sanayi Temsilcisi

Üye

Esra Nur ERTÜRK

Öğrenci Temsilcisi

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Nurettin TOPALOĞLU

Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Recep DEMİRCİ

Eğitim Komisyonu Başkanı

Üye

Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

Erasmus Komisyonu Başkanı (varsa)

Üye

Prof. Dr. Aydın ÇETİN

Farabi Komisyonu Başkanı (varsa)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK

Mevlana Komisyonu Başkanı (varsa)

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Recep DEMİRCİ

Öğretim Üyesi

Üye

Mühendis  Bahaddin GÜNEŞ

Laboratuvarlardan sorumlu uzman

Yoksa Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATACAK

 Öğretim Üyesi

Risk Alt Çalışma Grubu

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. Aysun COŞKUN

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Bünyamin CİYLAN

Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Cemal KOÇAK

Öğretim Üyesi

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Başkan

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. Aydın ÇETİN

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Hüseyin POLAT

Öğretim Üyesi

Kalite Alt Çalışma Grubu

Görevi

Unvan, Adı Soyadı

Açıklama

Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ayhan ERDEM

Bölüm Başkanı

Başkan

Doç. Dr. Hüseyin POLAT

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. İbrahim Alper DOĞRU

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Fecir DURAN

Öğretim Üyesi