Duyurular

Üniversite Senatosunun almış olduğu 18.08.2017 tarih ve 2017-124 sayılı karara göre Teknoloji Fakültesinde İSG 301 ve İSG 302 kodları ile İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerinin ortak ders olarak açılması kararı alınmıştır. Bu karara göre İSG 301 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İSG 302 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerinin sırası ile 5 ve 6. yarıyıllarda seçmeli ders adı altında ders müfredatımıza eklenmiştir. Bu kapsamda İSG 301 ve İSG 302 kodlu derslerin seçmeli olmasına rağmen ilgili dönemlerde bu derslerin öğrenciler tarafından alınması; Ayrıca, geçiş dönemi olması sebebiyle 7. yarıyılda okuyan öğrencilerimizin de ileride doğabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla İSG 301 İş Sağlığı ve Güvenliği I dersinin ders kayıtlarında öğrenciler tarafından seçilmesi gerekmektedir.