Duyurular
Yaz Döneminde Endüstri Stajı Yapacak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Aşağıdaki formları indirerek, formlardaki bilgileri eksiksiz doldurup, belirtilen e-posta (tf-bm-staj@gazi.edu.tr) adresinden başvuru yapacaklardır. Ayrıca okul staj bilgi sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir.
Gazi Üniversitesi’nin 04.06.2020 tarih ve 07 sayılı Senato kararı gereği öğrencilerimiz aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yaz stajı yapabileceklerdir.
1. Öğrencilerimiz, Yaz Stajlarını Bölüm Staj Komisyonlarının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapabileceklerdir.
2. Yaz Stajı yapmak isteyen öğrencilerimiz bölümlerinin belirleyecekleri formatta rıza beyanlarını Bölüm Başkanlığına sunacaklardır.
3. Başvurular dijital ortamda yapılacaktır.
4. Yoğunlaştırılmış yaz öğretiminde ders almak zorunda olmayanlar 22.06.2020 tarihi itibariyle, yoğunlaştırılmış yaz öğretiminde ders alanlar 27.07.2020 tarihi itibariyle yaz stajına başlayabileceklerdir.
 
DEKANLIK