09.09.2016 saat 10:00 Tarihinde Bilgisayar Mğhendisliği semier salonunda Bekir Borsuk'un yüksek lisans tez savunması yapılacaktır.