Bölüm Tanıtımı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Misyonumuz

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün misyonu; günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilecek, gerçekleştirebilecek ve iyileştirebilecek mühendisleri gerekli olan teknik bilgiye sahip, etik ve sosyal olarak bilinçli, takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirmektir.

Vizyonumuz

 • Evrensel değerlere saygılı ve sürekli gelişmeyi hedefleyen,
 • Türkiye ve Dünyada tanınmış, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile ilk sıralarda tercih edilen;
 • Takım çalışmasını teşvik eden, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş katılımcı ve paylaşımcı bir sevk ve idareye sahip;
 • Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü,
 • Bilgisayar teknolojileri alanında; lisans ve lisansüstü eğitim öğretim çalışmalarını etkin bir şekilde uluslararası düzeyde yürüten ve diğer disiplinlere servis sağlayan;
 • Öğrenciyi merkez alan ve özgüven aşılayan, teknolojik alt yapısı güçlü ve yenilikçi, eğitim anlayışına sahip olmayı amaçlayan,
 • Geleneksel çalışmaların özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan bir program olmaktır.

Tarihsel Gelişim

Teknoloji, günümüzde insan ihtiyaçlarındaki artışlara da paralel olarak hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerle birlikte eskiden lüks sayılabilecek veya mümkün olmayan birçok hizmet veya ürün normal ihtiyaçlar arasına girmekte ve yerlerini yenilerine bırakmaktadır. Üretilen mühendislik harikası ürünler kısa bir zaman sonra yerini daha gelişmiş teknolojiye sahip ürünlere bırakmakta ve modern hayat, mühendisleri daha çok çalışmaya mecbur kılmaktadır. Son yıllarda teknolojiye olan rağbetin artması ve üretim alanlarının çeşitlenmesi yeni mühendislik dallarını doğurmuştur. Nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç hala sanayiciler tarafından dile getirilmektedir. Bu da mühendislik eğitiminin önemini ispatlamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu’nun 22.12.2008 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar sonrasında 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’de Teknoloji Fakültesi adı altında yeni fakültelerin kurulması kesinleşmiştir. Böylece ülkemizde gelişen ihtiyaçlar kapsamında, gelişmiş ülkelerdeki denkliği temel alınarak Teknoloji Fakülteleri kurulmuştur.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Halen Bölümümüzde lisans düzeyinde 354 ve lisansüstü düzeyde eğitim gören 137 öğrencimiz olmak üzere toplam 491 öğrencimiz yer almaktadır. Bölümümüzde çift ana dal ve yan dal programlarımız açılma çalışmaları tamamlanıştır. Bölümümüz lisansüstü düzeyde başta Fen bilimleri enstitüsünde olmak üzere Bilişim enstitüsünün ilgili anabilim dallarına destek vermektedir. 

Bilgisayar mühendisliği, donanım ve yazılım ürünlerini bir arada geliştirmek için mühendislik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarını bütünleştiren bir disiplindir. Günlük hayatı kolaylaştırmak için, bilgisayarların yardımcı olabileceği her konuda daha hızlı ve kolay teknik çözümler üretmektedir. İçinde bilgisayar olan, yazılım ve donanım bileşenleri içeren sistemlerin analiz edilmesi, tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve bakımı konu alanıdır. 4 yıl süren bilgisayar mühendisliği müfredatı, matematiğe ve mühendisliğin teori ve ilkelerine odaklanmaktadır. Elde edilen teorik bilgi, bilgisayarlar ve bilgisayar temelli sistemlerin tasarlanmasında ve bu sistemlerin üzerindeki ya da arasındaki yazılımların geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

Bölüm öğrencileri, bilgisayar biliminin kuramsal temellerini, bilgisayar donanım ve mimarisi, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri ve iletişim ağları gibi temel dersleri alırlar. Sistem tasarımı, yapay zeka, ağ sistemleri ve güvenlik, yazılım mühendisliği ve güncel web teknolojileri alanlarında uzmanlaşmak için seçmeli dersler verilmektedir. Bölümde problem çözüm tabanlı eğitim uygulanmaktadır ve öğrencileri çalışma hayatına hazırlamak için, projelere, uygulama derslerine, staj eğitimine ve işyeri eğitimine büyük önem verilmektedir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Uzmanlık Alanları

 • Bilgisayar Sistemleri, Mimarisi, Paralel İşleme
 • Bilgisayar Ağları, İletişim, Mobil Sistemler
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
 • İşaret, Görüntü ve Ses İşleme
 • Robotik
 • Gömülü Sistemler
 • Programlama Dilleri ve İşletim Sistemleri
 • Biyo-İnformatik Ve Sağlık Uygulamaları
 • Bulut Bilişim ve Uygulamaları
 • Yapay Zeka Uygulamaları

 

Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvar ve Araştırma Olanakları

Bilgisayar mühendisliği, bilginin otomatik olarak işleme tabi tutulmasını gerektiren problemleri bilgisayar tabanlı yazılım ve donanım sistemleriyle çözmeyi amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu amaç doğrultusunda, bilgisayar mühendisliği, bilgiyi otomatik olarak işleme yöntemlerini araştırır ve geliştirir, bu yöntemlerin kullanılmasını gerektiren prob­lemleri çözmek için gerekli yazılım ve donanım yapısını, işletişim tekniklerini tasarlar ve geliştirir. Yazılım ve donanım uygulamaları karmaşık ve etkileşimli sistemlerdir. Bu nedenle bilgisayar mühendisleri, problemleri analitik çözümleme becerisine sahip, yaratıcı, sosyal iletişim yeteneği gelişmiş ve geliştirdikleri ürünlerin insana yönelik sonuçları konusunda bilince sahip kişiler olmalıdır.

 

Bölüm öğrencileri bilgisayar biliminin kuramsal temelleri, bilgisayar donanım ve mimarisi, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri ve iletişim ağları gibi temel konularda, daha özel alanlarda da seçmeli dersler alarak ilgilendikleri konularda yeni teknikleri öğrenme olanağına sahiptirler. Öğretim Üyeleri ve öğrenciler hem sınıf içinde hem de dışında yoğun iletişim içindedirler. Derslerin çoğunun proje ödevlerinin olması ve öğrencilerin öğretim elemanlarının danışmanlığında bu projeleri gerçekleştirmeleri, bu yakın ilgi ve iletişimin bir sonucudur.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencileri bilgisayar bilimlerinin temel konularına hakim ve değişik konularda uzmanlaşmak için altyapısı hazır, bilgisayar mühendisliği tekniklerini kullanma becerisine sahip, tasarım ve karar verme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm programındaki derslerde sıklıkla gurup çalışması gerektiren ödevler verilmektedir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, laboratuvar kaynakları yönünden oldukça zengindir. Bölüm bünyesinde sadece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kullanımı için birisi Samsung Akıllı Dizayn Lab olmak üzere 24 saat açık 4 kişisel bilgisayar laboratuvarı, 1 sayısal tasarım laboratuvarı, 1 mikrodenetleyici laboratuvarı, 1 elektronik, 1 kontrol laboratuvarı ve 1 adet donanım laboratuvarı bulunmaktadır. Samsung Akıllı Dizayn Laboratuvarı Samsung Electronics Inc. ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile bölüme kazandırılan bir laboratuvardır. Bu laboratuvarda 41 adet Intel i5 işlemcili Notebook, 41 adet Samsung Tablet ve akıllı tahta olarak 75” dokunmatik ekran bulunmaktadır. Kişisel bilgisayar laboratuvarlarında bilgisayar ağı ile birbirine ve internete bağlı 100'ü aşkın kişisel bilgisayar mevcuttur. Bu laboratuvarlar lisans derslerinde kullanılabildiği gibi araştırmalarda lisansüstü derslerde ve bitirme projelerinde kullanılabilmektedir.

Mikroişlemci Laboratuvarı

Mikroişlemciler laboratuvarı, 3.17 GHZ işlemci hızına ve çift çekirdeğe sahip Intel marka işlemcilerin bulunduğu, 4 GB Ram ve 320 GB HDD kapasitesine sahip HP marka 15 adet bilgisayarı barındırmaktadır.  Ayrıca 15 adet Lab- Volt mikroişlemci deney seti laboratuvar bünyesinde bulunmaktadır. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde Infocus marka projeksiyon cihazı ve bilgisayarlara yüklü mikroişlemci simülasyon paket programları mevcuttur. Laboratuvar 50 m2 alana sahiptir.

Samsung Akıllı Tasarım Laboratuvarı

Samsung Akıllı Tasarım Laboratuvarında  birbirlerine kablosuz internetle bağlı intel i5 işlemcili 8 GB belleğe sahip 41 adet dizüstü bilgisayar, 8 işlemcili 12.2'' ekran büyüklüğüne sahip 41 adet tablet ve akıllı tahta bulunmaktadır. Laboratuvarda Mobil ve Web uygulamaları dersleri verilmektedir. Laboratuvar 117 m2 alana sahiptir.

Laboratuvar 2

Laboratuvar 2, 2.90 GHZ işlemci hızında Intel i5 marka işlemcilerin bulunduğu, 8 GB RAM ve 500 GB HDD kapasitesine sahip FUJİTSU marka 23 adet bilgisayarı barındırmaktadır. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde BENQ marka projeksiyon cihazı ve bilgisayarlara yüklü çizim, tasarım ve kodlama paket programları mevcuttur. Laboratuvar 117 m2 alana sahiptir.

Laboratuvar 3

Laboratuvar 3 3.16 GHZ işlemci hızına ve çift çekirdeğe sahip Intel marka işlemcilerin bulunduğu, 4 GB RAM ve 320 GB HDD kapasitesine sahip HP marka 21 adet bilgisayarı barındırmaktadır. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde BENQ marka projeksiyon cihazı ve bilgisayarlara yüklü çizim, tasarım ve kodlama paket programları mevcuttur. Laboratuvar 63 m2 alana sahiptir.

Laboratuvar 4

Laboratuvar 4, 2.90 GHZ işlemci hızında Intel i5 marka işlemcilerin bulunduğu, 8 GB RAM ve 500 GB HDD kapasitesine sahip FUJİTSU marka 25 adet bilgisayarı barındırmaktadır. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde BENQ marka projeksiyon cihazı ve bilgisayarlara yüklü çizim, tasarım ve kodlama paket programları mevcuttur. Laboratuvar 57 m2 alana sahiptir.

Web Sayfa Tasarım Laboratuvarı

Laboratuvarın içerisinde 3.17 GHZ işlemci hızına ve çift çekirdeğe sahip Intel marka işlemcilerin bulunduğu, 4 GB Ram ve 320 GB HDD kapasitesine sahip HP marka 15 adet bilgisayarı barındırmaktadır. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde Infocus marka projeksiyon cihazı ve bilgisayarlara yüklü çizim, tasarım ve kodlama paket programları mevcuttur. Laboratuvar 50 m2 alana sahiptir.

Donanım Laboratuvarı

Laboratuvarımız içerisinde Intel ve AMD firmalarının ürettiği farklı işlemci modelleri ile donatılmış bilgisayarlar bulunmaktadır. Bilgisayarın çalışma mantığı ve tarihçesini daha iyi kavrayabilmek için laboratuvarımızda eski tarihlere ait bilgisayar bileşenleri de bulunmaktadır. Ayrıca bütün bilgisayar bileşenleri için bu durum söz konusudur. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde projeksiyon cihazı da bulunmaktadır. Laboratuvar 36 m2 alana sahiptir.

Elektrik Ve Elektronik Devreler Laboratuvarı

Laboratuvarımız çok sayıda pasif devre elemanları (Direnç, Kondansatör ve Bobinler) barındırmaktadır. Öğrencilerimiz çeşitli elektronik devreleri kurarak mevcut cihazlar vasıtasıyla ilgili ölçümlerini yapabilmektedir. Laboratuvarımızda 5 adet Osiloskop, 5 adet Generatör, 5 adet Multimeter ve 5 adet güç kaynağı bulunmaktadır. Laboratuvar 60 m2 alana sahiptir.

Devre Analizi Laboratuvarı

Laboratuvarımız çok sayıda pasif devre elemanları (Direnç, Kondansatör ve Bobinler) barındırmaktadır. Öğrencilerimiz çeşitli elektronik devreleri kurarak mevcut cihazlar vasıtasıyla ilgili ölçümlerini yapabilmektedir. Laboratuvarımızda 6 adet Osiloskop, 6 adet Generatör, 6 adet Multimeter ve 6 adet güç kaynağı bulunmaktadır. Laboratuvar 85 m2 alana sahiptir.

İş Olanakları

Bilgisayar teknolojisi günümüzde, özellikle haberleşme, sağlık ve eğitim, savunma, bankacılık gibi birçok alanla ilişkilidir. Bu sebeplerle, bilgisayar mühendisleri farklı alanlarda geniş iş olanaklarına sahiptir. Mezunlar özel veya devlet kuruluşlarında bilgi işlem merkezlerinde, araştırma ve geliştirme birimlerinde çalışabilirler. Mezunlar, yazılım evlerinde, yazılımın tasarım ve gerçekleştirilmesinde, proje testlerinin değerlendirilmesinde ve bakım süreçlerinde görev alabilirler. Bilgi ve tecrübelerinin artması ile birlikte, projeleri denetleyebilirler ve proje yönetiminde yer alabilirler. Ayrıca, akademik kariyerleri için isterlerse yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.

 

 

 

Eğitim Süresi

Teknoloji Fakültesine bağlı bölümlerde eğitim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, Bilgisayar Mühendisliği lisans diploması verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.  Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, endüstri staj uygulamasının yanı sıra, eğitim süresinin 1 yarıyılında iş yeri eğitimi yapmaktadırlar. Ayrıca, bilgisayar mühendisliği bölümünde çift ana dal ve yan dal eğitim olanağı bulunmaktadır.